Reference: 523/2013

Judgement Details


Date
27/02/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUANA RODNEY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115685
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KORRUZZJONI TA` MINORENNI, PROCEDURI EX OFFICIO
Summary
Dan kien kaz ta' korruzzjoni ta' minorenni. Illi meta ufficjal tal-pulizija jaghzel li jagixxi b'tali mod li iwassal ghal vjolazzjoni tant serja bhalma hi dik tal-korruzzjoni ta' tfal taht l-eta' u dan ghalhekk b'periklu manifest ghall-inkolumita ta' dawk il-persuni li jenhtiegu protezzjoni ikbar fihdan is-socjeta billi jitqiesu vulnerabbli, allura jirrikorru c-cirkostanzi ravvizati fl-artikolu 543(d) tal- Kodici Kriminali sabiex b'hekk irrispettivament minn jekk l-azzjoni penali tkunx tenhtiegl-kwerela ta'l-parti leza sabiex titmexxa ‘il quddiem, l-Pulizija hija fid-dmir li tmexxi il-prosekuzzjoni tal-kaz ex officio.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info