Reference: 384/2018

Judgement Details


Date
17/01/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FALZON PETER SIVE PIERRE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115010
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Dan kien kaz fejn tqajmet l-eccezzjoni tan-nullita tas-sentenza appellate. Illi nonostante l-fatt lil-Ewwel Qorti fil-kunsiderazzjonjiet taghha ghamlet analizi dettaljata tal-imputazzjonijiet migjubakontra l-imputat, tenut kont tal-fatt li l-Ewwel Qorti fil-parti disposittiva ddikjarat ta' liema akkuzi ma kinitx qieghda ssib htija izda naqset f'din il-parti tas-sentenza milli tiddikjara liema l-imputazzjonijiet kienet qieghda ssib htija, ifisser li dak rikjest ad validitatum mill-artikolu 382tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta ma giex osservat. Ghaldaqstant, il-Qorti ma kellhiex triq ohraghajr li tiddikjara s-sentenza appellata bhala nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info